Ще покажем само 3 от най-често използваните асми.

Първата и най-лесна за изпълнение, е Т-образната асма и ще разгледаме първо нея.
Имайте предвид, че тя не е подходяща за повече от 2 кивита.

 

Втората също, не е трудна за изпълнение и също е подходяща за 2 до 3 кивта максимум.

И последната, която според мен, е най-подходяща.