През пролетта се изрязва на 80 см. до 1 м. височина от земята.

При разклонените дръвчета се избират 4 - 5 разклонения, които се подкъсяват на 5 - 6 пъпки.

Централният клон и всички останали клони, се премахват напълно.