При мушмулата, не е необходимо много изрязване, през първата година дръвчето се изрязва на 1 м. височина от земята.
През следващите години просто поддържайте отворена корона на дървото.