Изрязването се прави през пролетта.

Ако дървото е без разклонения, го отрежете на 80 см. до 1 м. височина от земята.

При разклонените дървета, изберете 4 - 5 равномерно разположени разклонения и премахнете останалите, заедно с централното разклонение, за да се оформи като чашка.

Подкъсете всички разклонения на 6 - 7 пъпки за да насърчите растежа.