През пролетта първата година от засаждането, изрежете дръвчето на 80 см. до 1 м. височина от земята, а ако има разклонения оставете само 3 - 4 от тях, като ги подкъсите на 6 - 7 пъпки.

Следващите години подрязвайте дръвчето само, ако е необходимо, или ако искате да разширите короната.