Полезно да се знае, че бадемите не понасят прекалено влажна почва и са изключително податливи на пролетни слани, те виреят в мека, влажна зима и горещо, сухо лято с много слънце.
Ако вашия регион не попада в тези параметри, е малко вероятно бадема да плододава.

Освен това, много малко разновидности на бадемите са самостоятелно плодородни и следователно, се нуждаят от кръстосано опрашване за да произвеждат плодове, така че ще трябва да се засадят поне две дървета.
Ако пространството Ви е ограничено, можете дори да засадите две дръвчета в една и съща дупка, където дърветата ще растат заедно и това ще осигури опрашването.

Бадемови дървета се вкореняват дълбоко и трябва да бъдат засадени в дълбока, плодородна и глинесто-песъчлива почва.

Другата важна особеност е, че дърветата трябва да бъдат засадени между 5 и 10 метра едно от друго, защото са 100% зависими от дивите и медоносните пчели за да се опрашват.

Също така, трябва да дъбат напоявани въпреки факта, че дърветата са устойчиви на суша.

Дупката за засаждане, трябва да е 2 пъти, колкото диаметъра на кореновата система.

Преди засаждането, премахнете всички повредени части на корените /ако има такива/.

Изрежете около 2 мм. на всички по-дебели корени /отнася се, само за по-дебелите, малките коренчета не се изрязват/ и поставете дръвчето в прясно изкопаната дупка на дълбочина до 70 см., така че мястото на присадката да остане около 5 - 10 см. над повърхността на на почвата и да сочи на юг.

Заровете корените с рохкава пръст и утъпчете добре, за да премахнете въздушните джобове от корена.

Полейте обилно с 10 - 20 литра вода и ако пръстта слегне, добавете още рохкава почва, след което - полейте отново.

При есенното засаждане, торенето не е препоръчително, за да не изгорите кореновата система.

Бадемите са с високи изисквания за азот (N) и фосфор (Р).
Внасянето на азот и органични торове ще подпомогне растежа.