Ореха вирее най-добре на височина от 1000 метра, а подходящи места за размножаване, се считат платата и полегатите склонове с южно изложение.

Ореха се отглежда на различни почви, но предпочита умерено влажни почви с глинесто-песъчлива консистенция.  

Младите клони са чувствителни към ниските зимни температури, особено при застудяванията в ранна пролет и късна есен.

Дупката за засаждане, трябва да е малко по-широка и дълбока от корена.

Полейте обилно кореновата система, преди засаждане и внимавайте да не прегъвате централния корен, можете да го отрежете, ако е прекалено дълъг.
Страничните коренчета - не се изрязват.

Заровете корените с рохкава пръст и утъпчете добре, за да премахнете въздушните джобове от корена.

Полейте обилно с 10 - 20 литра вода и ако пръстта слегне, добавете още рохкава почва, след което - полейте отново.

При есенното засаждане, торенето не е препоръчително, за да не изгорите кореновата система.

През първите 4 - 5 година ореховитете насаждения се торят само с азот, веднъж през март и след това към края на май.

Следващите години орехите не се нуждаят от много торене, въпреки това при по-слаби почви, може да използвате минерални торове, богати на азот.

Ореховите дървета имат обширна коренова система и като такава, не е необходимо да се поливат често - поливайте само ако първите 5 - 6 см на почвата са изсъхнали и най-вече през летните месеци, когато се наблюдава засушаване.